Home Sakramenty

Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu św. udzielany jest w niedzielę na Mszy świętej o godzinie 11.00 w Kościele parafialnym w Czapielsku lub na Mszy św. o godz. 9.45 w Kaplicy w Buszkowie. Chrzest św. należy zgłosić do kancelarii parafialnej co najmniej tydzień przed planowanym terminem. W celu spisania aktu chrztu należy dostarczyć: metrykę urodzenia dziecka z USC, dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres, wiek) oraz jeśli kandydat na chrzestnego pochodzi z innej parafii – zaświadczenie od swojego proboszcza o możliwości podjęcia obowiązku chrzestnego. 

 

Sakrament bierzmowania

Do Sakramentu Bierzmowania przygotowujemy młodzież z VIII klas szkoły podstawowej i starszą. Przygotowanie, które trwa rok obejmuje: udział w cotygodniowych naukach (środa po Mszy św. o godz. 18.00 w Kościele Parafialnym w Czapielsku lub czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 w Kaplicy w Buszkowie), udział we Mszy św. w każdą niedzielę, udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga Krzyżowa, majowe i czerwcowe), udział w rekolekcjach parafialnych, próbach liturgicznych (ostatnie tygodnie przed uroczystością bierzmowania), oraz w katechezach szkolnych (przez cały rok).

Przygotowanie prowadzi ks. Proboszcz.

 

Sakrament Komunii Świętej

Przygotowanie do I Komunii Świętej obejmuje coniedzielną Mszę św. z udziałem dzieci o godz. 8:30, 9:45 lub 11:00 oraz spotkania, które odbywają się w budynku plebanii w każdą niedzielę około godz. 11:50 (bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym w Czapielsku). Pierwsze spotkanie Rodziców i dzieci chcących przystąpić do tego sakramentu odbywa się w trzecią niedzielę września w Kościele w Czapielsku po Mszy św. o godz. 11.00

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest obchodzona w sobotę przed ostatnią niedzielą maja w Kościele Parafialnym w Czapielsku w czasie specjalnej Mszy Św. o godz. 11.00.

W roku szkolnym 2020/2021:

  1. Termin pierwszego spotkania Rodziców i dzieci 20.09.2020 r. w Kościele parafialnym w Czapielsku (po mszy o godz. 11).
  2. Termin uroczystej Komunii św. prawdopodobnie to 29.05.2021 r./sobota/.
  3. Uroczystość Rocznicy Komunii św. to 30.05.2021 r. na Mszy o godz. 11:00 w Kościele Parafialnym w Czapielsku.

 

Sakrament pokuty

Sakrament Pokuty sprawowany jest przed każdą Mszą świętą oraz w pierwsze czwartki miesiąca w Kaplicy w Buszkowie od godziny 17.30 i pierwsze piątki miesiąca w Kościele Parafialnym w Czapielsku od godziny 17.30

 

Sakrament Chorych

Chorych odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca. Zgłoszenia nowych chorych przyjmujemy w kancelarii parafialnej. W sytuacjach nagłych – na każde wezwanie.

Opiekę nad chorymi sprawuje ks. Proboszcz.

 

Sakrament Małżeństwa

„Postępujcie jak dzieci światłości” (Ef 5, 8)

DRODZY NARZECZENI!

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka. Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Jezus Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca i umacnia ich miłość.

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI JEST NIEROZERWALNY, DLATEGO TEŻ OSOBY PRAGNĄCE ŻYĆ ZE SOBĄ RAZEM PRZEZ CAŁE ŻYCIE POWINNY DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO MAŁŻEŃSTWA. TO PRZYGOTOWANIE DOKONUJE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE, ALE BEZPOŚREDNIM OKRESEM PRZYGOTOWANIA JEST NARZECZEŃSTWO I KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE, A TAKŻE TRZY SPOTKANIA Z PARAFIALNĄ DORADCZYNIĄ ŻYCIA RODZINNEGO. SŁUŻĄ ONE PRZYGOTOWANIU NARZECZONYCH DO PEŁNEGO PRZEŻYWANIA MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ ORAZ KSZTAŁTOWANIU POSTAW ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA, W TYM POZNANIU PRAWDY O LUDZKIEJ PŁODNOŚCI. 

Jeśli chcecie dobrze przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa, to proszę zgłaszać się najlepiej na minimum 3 miesiące przed ślubem, gdyż w ramach bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa obowiązują Was:  katechezy przedmałżeńskie oraz trzy spotkania z parafialną doradczynią życia rodzinnego w określonych odstępach czasowych.

ZATEM UCZESTNICTWO W KATECHEZACH I UMÓWIENIE SIĘ NA 3 SPOTKANIA
Z PARAFIALNĄ DORADCZYNIĄ ŻYCIA RODZINNEGO NALEŻY UZGODNIĆ
NA SPOTKANIU Z KSIĘDZEM PROBOSZCZEM NA 3 MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM
.

,,Należy jak najgłośniej mówić o tym, że metody, które Kościół uznaje za godziwe i możliwe do przyjęcia, zyskują dziś dodatkowe uzasadnienie dzięki nowym odkryciom naukowym. Prowadzone w ostatnich latach prace badawcze pozwoliły znacznie dokładniej poznać rytmy kobiecej płodności.”

Jan Paweł II, Audiencja dla uczestników konferencji poświęconej odpowiedzialnemu rodzicielstwu, 11.12.1992.