Ogłoszenia Duszpasterskie 10.04.2022

Utworzone przez: Administrator

10 kwietnia 2022

Czapielsk-Buszkowy, dn. 10.04.2022 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Dziś jest VI Niedziela Wielkiego Postu – NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ – kiedy to przeżywamy radosne chwile uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
  2. W dzisiejszą niedzielę 10 kwietnia przypada 81 rocznica mordu polskich oficerów w Katyniu przez NKWD. Również dzisiaj przypada 12 rocznica katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem w której zginęła polska delegacja rządowa w składzie 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z Małżonką. W świetle barbarzyńskiej wojny prowadzonej dzisiaj przez Rosję na Ukrainie, napaść na Polskę Związku Sowieckiego wspólnie Niemcami we wrześniu 1939 r., widać potwierdzenie jak mocno zakorzenione są w narodzie rosyjskim zaborcze instynkty wobec sąsiednich narodów. W dzisiejszą niedzielę Palmową módlmy się o pokój na Ukrainie, za ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, która w świetle ostatnich wydarzeń na Ukrainie może okazać się zbrodnią rosyjskiego dyktatora.
  3. Przed nami Wielki Tydzień. Przeżyjmy go godnie, po chrześcijańsku. Znajdźmy czas na medytację męki Zbawiciela. Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, to trzy najważniejsze dni powszednie roku. Niechaj będą dla nas uczestnictwem w misterium paschalnym Chrystusa.
  4. Jutro w W.Poniedziałek msza św. odprawiona zostanie rano o g. 8.30.
  5. W Wielkim Tygodniu okazja do spowiedzi św. będzie w W. Wtorek w Buszkowie i w W. Środę w Czapielsku od godz. 17.30
  6. Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa.
   W tym dniu nie będzie okazji do spowiedzi.
   Msza Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana o godz. 17.oo w Buszkowie , a o godz. 18.15 w Czapielsku . Potem nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.oo.
  7. Wielki Piątek – dzień Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.
   Jedyny dzień w roku kiedy nie sprawuje się mszy św.
   Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od 9.3o
   Liturgia Wielkiego Piątku będzie sprawowana o godz. 17.oo w Buszkowie a o godz. 18.15 w Czapielsku , następnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i Adoracja do godz. 22.oo. Wspólne śpiewanie Gorzki Żali będzie o godz. 21.oo. Od zakończenia liturgii Wielkopiątkowej aż do końca adoracji będzie jeszcze okazja do spowiedzi św. 

   W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych; obowiązek abstynencji od pokarmów mięsnych obowiązuje od 14 lat i post ścisły/ trzy posiłki w tym jeden do syta/ od 18 do 60 lat. W Wielką Sobotę zachowujemy post tradycyjny / nie jemy mięsa/ aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.

  8. Wielka Sobota – Liturgia Światła i Chrzcielnaprzynosimy ze sobą świece !
   Wigilię Paschalną obchodzoną w świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za ‘matkę wszystkich świętych wigilii”/sw.Augustyn/ Kościół czuwając oczekuje Zmartwychwstania Chrystusa i obchodzi je w sakramentach. Dlatego cały obchód tej świętej Wigilii powinien odbyć się w nocy tzn. rozpocząć się po zapadnięciu nocy i zakończyć się przed świtem dnia niedzielnego. 

   Wielkosobotnia Liturgia rozpocznie się o godz. 21.oo w kościele parafialnym w Czapielsku i zakończy się uroczystą Procesją Rezurekcyjną wokół kościoła. Przynosimy świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalną. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie od godz. 18.oo do 20.3o. 

   Święcenie pokarmów w Buszkowie o godz.10.oo i 10.30 a w Czapielsku o godz. 11.oo i 11.30

  9. W Niedzielę Wielkanocną Msza św. w Buszkowie odprawiona zostanie o godzinie 10.oo a w Czapielsku o godz. 8.30 i 11.3o , tak samo w Poniedziałek – Drugi Dzień świąt msze święte sprawowane będą według stałego niedzielnego porządku .
  10. Intencje mszalne;
   W. Środa 13.04 g.18.oo – O zdrowie dla Edyty;
   W. Czwartek
   g. 17.oo /B/ – int.wolna;
   g. 18.15 – Dziękczynna za dar Kapłaństwa;
   Ndz. Wielkanocna 17.04
   g. 8.30 – za parafian;
   g. 10.oo – za ojczyznę-o błogosławieństwo i pokój;
   g. 11.30 – Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski i błogosławieństwo Boże z prośbą o dalsze dla całej rodziny.

Ks.Andrzej Wilczewski – proboszcz