Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Palmowa

Utworzone przez: Ksiądz Proboszcz

1 kwietnia 2021

Czapielsk-Buszkowy, dn. 28.03.2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś VI Niedziela Wielkiego Postu  –  Niedziela  Palmowa  czyli  MĘKI  PAŃSKIEJ  kiedy  to  przeżywamy radosne  chwile  uroczystego  wjazdu  Pana  Jezusa  do  
 2. Przed  nami  Wielki Tydzień. W  tym  szczególnym  czasie  pandemii, przeżyjmy  go  godnie, po chrześcijańsku. Znajdźmy czas na medytację męki Zbawiciela. Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, to trzy najważniejsze dni powszednie roku. Niechaj będą dla nas uczestnictwem w misterium paschalnym Chrystusa.
 3. DYSPENSA, PRAKTYKA  KOMUNII  DUCHOWEJ  i  ODPUSTY

W dalszym ciągu pozostaje w mocy wcześniej udzielona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Prosimy i zachęcamy do jednoczenia się na modlitwie w rodzinach, poprzez środki masowego przekazu, a także poprzez parafialne transmisje internetowe.

Wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest również praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia), do której zachęcamy wszystkich nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej. Akt Komunii duchowej wymaga stanu łaski uświęcającej. Dokonując go przy pomocy jednej z prawnie uznanych formuł modlitewnych, wierny może zyskać odpust cząstkowy. Odpust cząstkowy związany jest także z odmówieniem modlitwy „Duszo Chrystusowa” lub „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” jako dziękczynienie po Komunii (Liturgia Godzin, Dziękczynienie po Mszy Świętej).

Przypominamy również, że 20 marca 2020 r. Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną korona wirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi.

przypominam, że w kościele może wziąć  udział w liturgii 7  osób. Pierwszeństwo  mają  osoby, które  zamówiły  intencję Mszy  św.

 1. Jutro w  Poniedziałek  msza  św. odprawiona  zostanie  rano o g. 8.30.
 2. Zachęca się wiernych do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w okresie paschalnym

Penitencjaria Apostolska zarządzeniem z dnia 20 marca br. informuje, że: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”.

Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii, przypominamy, że na wypełnienie przykazania kościelnego

dotyczącego spowiedzi św. i przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości

Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 30 maja. Okres ten został wydłużony do Uroczystości

Trójcy Świętej decyzją 205. Konferencji Episkopatu Polski, która odbyła się 21 marca 1985 r. W komunikacie

po tych obradach czytamy: „W Polsce ten czas trwa do Uroczystości Trójcy Świętej”. Potwierdza to także

autopoprawka z 2014 r.

Osoby, które  pragną  skorzystać  z  sakramentu  pokuty, proszę  o  osobisty  kontakt  z  ks. proboszczem.

Spowiedź  jest  nadal  możliwa  indywidualnie, ale  z  zachowaniem  środków  ostrożności i  wzajemnego

bezpieczeństwa  –  penitenta  i  spowiednika.

Przypominam  wszystkim  wiernym, że  informacje i zachęty  do  spowiedzi  przez telefon,  internet  czy  maila  są  fałszywe. Stolica  Apostolska  nigdy  nie  wyraziła  zgody  na  takie  praktyki.

 1. Wielki Czwartek – dzień ustanowienia  sakramentów:  Eucharystii  i  Kapłaństwa.
  Msza Wieczerzy Pańskiej  będzie  sprawowana    o  18.oo w  Kościele  parafialnym w Czapielsku. Po  Mszy  św.  przeniesienie Najświętszego Sakramentu  do ciemnicy i adoracja  do g. 21.oo  z  zachowaniem obowiązujących  przepisów  sanitarnych.  Transmisja  Mszy  Św. na  żywo  na  stronie  internetowej  naszej parafii:  www.parafiaczapielsk.pl
 2. Wielki Piątek – dzień Męki  i  Śmierci  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa.
  Jedyny dzień w roku kiedy nie sprawuje się mszy św.   Adoracja  Najświętszego  Sakramentu  w „Ciemnicy” od g. 16.oo.

Odwiedziny  chorych  z  posługą  sakramentalną  po  wcześniejszym  telefonicznym  uzgodnieniu.
Liturgia Wielkiego Piątku będzie sprawowana  o  godz. 17.oo   w  Kościele  parafialnym w  Czapielsku – po liturgii  przeniesienie  Najświętszego Sakramentu  do  grobu Pańskiego –  adoracja  do  g. 20.oo. Obowiązują przepisy  sanitarne. Transmisja  na  żywo  na  naszej  stronie: www.parafiaczapielsk.pl
W Wielki Piątek obowiązuje  post  ścisły  od  spożywania  pokarmów ( jeden bezmięsny posiłek do syta w tym dniu ).

Proszę  WAS  moi drodzy  parafianie  o  odprawienie  Drogi  Krzyżowej i  uklęknięcie  przed  Krzyżem w  domach  rodzinnych.

 1. Wielka Sobota – Liturgia Światła i Chrzcielna

Wigilię Paschalną obchodzoną w  świętą  noc  Zmartwychwstania  Pańskiego uważa  się  za  ‘matkę  wszystkich  świętych  wigilii”/sw.Augustyn/ Kościół  czuwając  oczekuje  Zmartwychwstania  Chrystusa  i  obchodzi  je  w  sakramentach. Dlatego  cały  obchód  tej  świętej  Wigilii  powinien  odbyć  się  w  nocy tzn. rozpocząć  się  po  zapadnięciu  nocy, albo  skończyć  się  przed  świtem  dnia  niedzielnego.

Błogosławieństwo pokarmów można zorganizować z zachowaniem norm sanitarnych, również poza świątynią.

Zachęca się, aby w obrzędzie uczestniczyli tylko przedstawiciele rodzin.

Godziny  święcenia Pokarmów:

      Kościół parafialny – Marszewska Kolonia, Czapielsk, Babidół   godz. 10.oo, 10.2o, 10.4o, 11.oo;

Buszkowy:

      11.4o,  12.oo, 12.2o.
Jeżeli  natomiast  z  jakichś  ważnych  powodów wierni nie zdecydują się w nim

uczestniczyć, możliwe jest także błogosławieństwo pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym. Liturgii

domowej może przewodniczyć ojciec, matka bądź ktoś z domowników.

      Adoracja  przy  grobie  Pana  Jezusa od.  g. 20.oo- z  zachowaniem przepisów  sanitarnych.

Wielkosobotnia  Liturgia  rozpocznie  się o  godz. 21.oo  w  kościele  parafialnym  w  Czapielsku.  Nie  będzie  procesji  rezurekcyjnej,  natomiast  na  zakończenie  liturgii  Wigilii  Paschalnej będzie  udzielone  błogosławieństwo  Najświętszym  Sakramentem  całej  parafii  przed  głównymi  drzwiami  kościoła.

Transmisja  na żywo – www.parafiaczapielsk.pl

 1. W Niedzielę Wielkanocną    Msza  św. w  Buszkowie   odprawiona  zostanie   o  godzinie  45 a  w  Czapielsku  o  godz.  8.30  i 11.oo  , tak  samo  w  Poniedziałek – Drugi Dzień świąt msze święte  sprawowane  będą  według  stałego  niedzielnego  porządku .
 2. Transmisje Mszy  św. na  żywo  z  kościoła parafialnego  w  Czapielsku  na  stronie  parafialnejparafiaczapielsk.pl     Niedziela Palmowa  –  28.03.2021    godz.   11.oo

Wielki  Czwartek     –  01.04.2021    godz.   18.oo

Wielki  Piątek          –  02.04.2021    godz.   17.oo

Wielka  Sobota         –  03.04.2021    godz.    21.oo

Wielkanoc                –  04.04.2021    godz.    11.oo

Poniedziałek Wielk .-  05.04.2021    godz.    11.oo

 1. Intencje mszalne;    wtorek 30.03.2021 g. 18.oo+Elżbieta i Klemens, +Regina i  zmarli z rodziny;

WIELKANOC                    04.04.2021         g. 8.30 +Marianna i Aleksander  Klata  i  zmarli  z  rodziny;

 1.                         9.45 – za parafian
 2. 11.oo +Gertruda, Józef, Brunon Cyman;

Poniedziałek Wielkanocny  05.04.2021         g. 8.30   Dziękczynno-błagalna w 70 urodziny Franciszki z prośbą

o łaski i Boże błogosławieństwo.

 1. 9.45 – Dziękczynno- błagalna z podziękowaniem  za łaski i błog.

Boże z prośbą  o  dalsze  dla rodziny;

 1. 11.oo -Dziękczynno-błagalna w 35 rocznicę  ślubu  Grażyny i  Zbigniewa  z prośbą  o  wszelkie łaski i Boże  błog.

Ks.Andrzej Wilczewski – proboszcz