Rekolekcje Wielkopostne i Peregrynacja Relikwii św. Wojciecha

Utworzone przez: Administrator

11 marca 2024

R E K O L E K C J E    W I E L K O P O S T N E
I

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚW. WOJCIECHA

15 – 17 Marca 2024

W piątek 15 marca w naszej parafii rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne i peregrynację relikwii Św. Wojciecha. Nauki rekolekcyjne wygłosi Ojciec WIESŁAW BAJOR– redemptorysta.

Przygotowanie do rekolekcji i peregrynacji.

Czwartek 14 marca

Buszkowo g. 18.oo – Msza św.- okazja do spowiedzi św.

Czapielsk g. 18.45-19.45 –adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo oczekiwania,

Koronka do Bożego Miłosierdzia- okazja do spowiedzi św.

Plan peregrynacji

Piątek 15 marca

Buszkowo g. 10.oo – Nauka dla dzieci szkoły odstawowej kl. I-III

Czapielsk g. 17.oo – nabożeństwo oczekiwania

                  g. 17.3o – uroczyste wprowadzenie relikwii do kościoła i przywitanie przez

ks. proboszcza.

                  g.17.5o – przywitanie relikwii przez rodzinę naszej parafii i złożenie bukietu

biało- czerwonych róż.

                  g. 18.oo – Msza św. z nauką rekolekcyjną.

                  g. 19.oo – droga krzyżowa ze Św. Wojciechem.

                  g. 20.oo-22.ooczuwanie przy Św. Wojciechu miejscowości:

                  g. 20.oo-20.3o – BUSZKOWY

                  g. 20.3o-21.oo – BABIDÓŁ

                  g. 21.oo-21.3oMARSZEWSKA KOLONIA

                  g. 21.3o-22.ooCZAPIELSK

Sobota 16 marca

Czapielsk g. 9.oo-12.oo – czuwanie przy relikwiach:

                  g. 9.oo-10.3o – Czapielsk i Marszewska Kolonia

                  g. 10.3o-12.oo – Buszkowo i Babidół

                  g. 12.oo – msza św. dla seniorów z nauką rekolekcyjną i sakramentem

namaszczenia.

                  g. 14.oo-17.oo- czuwanie przy Św. Wojciechu wspólnot działających przy

parafii ( Żywy Różaniec, Wspólnota Miłosierdzia Bożego, Domowy Kościół…) – okazja do spowiedzi świętej.

                  g. 15.oo – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

                  g. 17.oo – Pożegnanie relikwii Św. Wojciecha i zakończenie peregrynacji.

                  g. 18.oo – Msza Św. z nauką rekolekcyjną.

Niedziela 17 marca – zakończenie rekolekcji

g. 8.3o – Msza św. z nauką

g. 10.oo – Msza św. z nauką /9.4o.- Gorzkie Żale/

g. 11.30 – Msza św. z nauką / po mszy Gorzkie Żale /

Okazja do spowiedzi św. będzie podczas Mszy św. z naukami .