Ogłoszenia Duszpasterskie 13.06.2021

Utworzone przez: Ksiądz Proboszcz

16 czerwca 2021

Czapielsk – Buszkowy, 13.06.2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiaj jest XI Niedziela Zwykła.
2. W dniu wczorajszym pięcioro dzieci z naszej parafii przystąpiło do pierwszej Komunii
Św. Od wtorku do piątku włącznie trwać będzie tzw. „Biały Tydzień”. Msze św.
sprawowane będą o g. 18.oo .
3. Jutro w poniedziałek – 14.06 – msza św. odprawiona będzie rano o g. 8.30.
4. Serdecznie zapraszam wiernych do osobistego uczestnictwa w Mszach Świętych
i nabożeństwach, przy zachowaniu aktualnych zasad bezpieczeństwa.
5. Przypominam też, że Episkopat Polski odwołał ogólną dyspensę od obowiązku
niedzielnego uczestnictwa w Mszy Świętej.
6. Powracamy do ogólnych zasad, wynikających z KPK i z przykazań kościelnych, na mocy
których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej zwolnione są osoby w
podeszłym wieku, osoby chore lub objęte wskazaniami władz sanitarnych oraz osoby
sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi.
7. W związku z powrotem do zwykłych praktyk religijnych zostały zawieszone transmisje
mszy św. przez Internet.
8. Intencje mszalne: środa 16.06 g. 18.oo+Renata Pawłowska –w 30 dzień po śmierci; piątek
18.06 . g.18.oo+Danuta Kotarska i rodzice z obu stron; niedziela 20.06 g.8.30+Leszek;
g. 9.45+Jan Mądrzejewski – 9 r. śm. i rodzice z obu stron; g. 11.oo- Dziękczynno-
błagalna w 12 urodziny Antoniny z prośbą o łaski i Boże błogosławieństwo.

Ks.Andrzej Wilczewski – Proboszcz