Sakrament Chrztu Świętego 

Sakrament Chrztu św. udzielany jest w niedzielę na Mszy świętej o godzinie 11.30 w Kościele parafialnym w Czapielsku lub na Mszy św. o godz. 10.00 w Kaplicy w Buszkowie. Chrzest św. należy zgłosić do kancelarii parafialnej co najmniej tydzień przed planowanym terminem. W celu spisania aktu chrztu należy dostarczyć: metrykę urodzenia dziecka z USC, dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres, wiek) oraz jeśli kandydat na chrzestnego pochodzi z innej parafii – zaświadczenie od swojego proboszcza o możliwości podjęcia obowiązku chrzestnego.

Sakrament bierzmowania 

Do Sakramentu Bierzmowania przygotowujemy młodzież z VIII klas szkoły podstawowej i starszą. Przygotowanie, które trwa rok obejmuje: udział w cotygodniowych naukach (środa po Mszy św. o godz. 18.00 w Kościele Parafialnym w Czapielsku lub czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 w Kaplicy w Buszkowie), udział we Mszy św. w każdą niedzielę, udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga Krzyżowa, majowe i czerwcowe), udział w rekolekcjach parafialnych, próbach liturgicznych (ostatnie tygodnie przed uroczystością bierzmowania), oraz w katechezach szkolnych (przez cały rok). 

Przygotowanie prowadzi ks. Proboszcz.

Sakrament Komunii Świętej

Przygotowanie do I Komunii Świętej obejmuje coniedzielną Mszę św. z udziałem dzieci o godz. 8:30, 10:00 lub 11:30 (preferowane) oraz spotkania, które odbywają się w budynku plebanii w każdą niedzielę o godz. 10:40 (przed Mszą św. o godz. 11.30 w Kościele Parafialnym w Czapielsku).

Pierwsze spotkanie Rodziców i dzieci chcących przystąpić do tego sakramentu w roku 2025 odbędzie się w czwartą niedzielę września w Kościele w Czapielsku po Mszy św. o godz. 11.30 (ok. godz. 12:15).

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest obchodzona w sobotę przed ostatnią niedzielą maja w Kościele Parafialnym w Czapielsku w czasie specjalnej Mszy Św. o godz. 11.00 lub w przypadku dużej liczby dzieci w grupach (9:30 i 12:00)

W roku szkolnym 2024/2025:

  1. Termin pierwszego spotkania Rodziców i dzieci – 29.09.2024 r. w Kościele Parafialnym w Czapielsku po Mszy św. o godz. 11.30 (ok. 12:15).
  2. Termin uroczystej Pierwszej Komunii św. prawdopodobnie to 25.05.2025 r. /sobota/

    Uroczystość Rocznicy Komunii św. odbędzie się 25.05.2025 r. na Mszy o godz. 11:30 w Kościele Parafialnym w Czapielsku.

Sakrament pokuty 

Sakrament Pokuty sprawowany jest przed każdą Mszą świętą oraz w pierwsze czwartki miesiąca w Kaplicy w Buszkowie od godziny 17.30 i pierwsze piątki miesiąca w Kościele Parafialnym w Czapielsku od godziny 17.30

Sakrament Chorych 

Chorych odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca. Zgłoszenia nowych chorych przyjmujemy w kancelarii parafialnej. W sytuacjach nagłych – na każde wezwanie. 

Opiekę nad chorymi sprawuje ks. Proboszcz.

Sakrament Małżeństwa 

Narzeczeni pragnący zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Do jego spisania wymagane są następujące dokumenty: dowód osobisty, świadectwo chrztu świętego do sakramentu małżeństwa z aktualną datą i adnotacją o bierzmowaniu, zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i z poradnictwa rodzinnego oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty. Po spisaniu protokołu przedślubnego zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma pismo z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Dokument potwierdzający wygłoszenie tych zapowiedzi należy dostarczyć do kancelarii parafialnej. Przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego narzeczeni powinni przystąpić dwukrotnie do sakramentu pojednania: pierwszy raz – po spisaniu protokołu, drugi raz – przed ślubem. W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii kartki świadczące o spowiedzi.  

Narzeczeni, którzy starają się o tzw. licencję – zgodę na ceremonię zaślubin w innej parafii, powinni stawić się z wyżej wymaganymi dokumentami na 3 miesiące przed planowanym ślubem. 

W przypadku małżeństwa konkordatowego należy również dostarczyć zaświadczenie z USC, które jest ważne trzy miesiące.