Ogłoszenia Duszpasterskie 24.03.2024

Utworzone przez: Administrator

24 marca 2024

Czapielsk-Buszkowy, dn. 24.03.2024 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Dziś jest VI Niedziela Wielkiego Postu – NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ – kiedy to przeżywamy chwile uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
  2. Przed nami Wielki Tydzień. Przeżyjmy go godnie, po chrześcijańsku. Znajdźmy czas na medytację męki Zbawiciela. Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, to trzy najważniejsze dni powszednie roku. Niechaj będą dla nas czasem uczestniczenia w misterium paschalnym Chrystusa.
  3. Jutro w W. Poniedziałek msza św. odprawiona zostanie rano o g. 8.30.
  4. W Wielkim Tygodniu okazja do spowiedzi św. będzie w W. Wtorek w Buszkowie i w W. Środę w Czapielsku od godz. 17.30
  5. W Wielką Środę po wieczornej Mszy św. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy;
  6. Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa.
   W tym dniu nie będzie okazji do spowiedzi.
   Msza Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana o godz. 17.oo w Buszkowie , a o godz. 18.15 w Czapielsku . Potem nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.oo.
  7. Wielki Piątek – dzień Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.
   Jedyny dzień w roku kiedy nie sprawuje się mszy św. Pierwszy dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego.
   Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od 9.3o
   Liturgia Wielkiego Piątku będzie sprawowana o godz. 17.45 w kościele parafialnym w Czapielsku , następnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do godz. 22.oo. Wspólne śpiewanie Gorzki Żali będzie o godz. 21.oo. Od zakończenia liturgii Wielkopiątkowej aż do końca adoracji będzie jeszcze okazja do spowiedzi św. Adoracja w Buszkowie od g. 19.3o do 21.oo.
  8. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych; obowiązek abstynencji od pokarmów mięsnych obowiązuje od 14 roku życia a post ścisły/ trzy posiłki w tym jeden do syta/ od 18 do 60 roku życia włącznie. W Wielką Sobotę zachowujemy post tradycyjny / nie jemy mięsa/ aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.
  9. Wielka Sobota – Liturgia Światła i Chrzcielnaprzynosimy ze sobą świece !
   Wigilię Paschalną obchodzoną w świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za ‘matkę wszystkich świętych wigilii”/sw.Augustyn/ Kościół czuwając oczekuje Zmartwychwstania Chrystusa i obchodzi je w sakramentach. Dlatego cały obchód tej świętej Wigilii powinien odbyć się w nocy tzn. rozpocząć się po zapadnięciu nocy i zakończyć się przed świtem dnia niedzielnego.
   Wielkosobotnia Liturgia rozpocznie się o godz. 21.oo w kościele parafialnym w Czapielsku i zakończy się uroczystą Procesją Rezurekcyjną wokół kościoła. Przynosimy świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalną.Adoracja przy Grobie Pańskim będzie od godz. 18.oo do 20.3o. 

   Święcenie pokarmów w Buszkowie o godz.10.oo i 10.3o a w Czapielsku o godz. 11.oo i 11.3o 

  10. W Niedzielę Wielkanocną – 31 marca – Msza św. w Buszkowie odprawiona zostanie o godzinie 10.oo a w Czapielsku o godz. 8.30 i 11.3o tak samo w Poniedziałek Wielkanocny – Drugi Dzień świąt msze święte sprawowane będą według stałego niedzielnego porządku .
  11. Intencje mszalne;
   pon.25.03 g.8.30 – za parafian;
   śr. 27.03 g.18.oo + Renata Pawłowska;
   Wielkanoc 31.03
   g. 8.30- Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i dalsze łaski dla rodziny;
   g.10.oo + Mariola Zamojska – Nowak;
   g.11.30 – o powrót do zdrowia dla Sławomira;

Ks.Andrzej Wilczewski – proboszcz